Jak sprzedać 1/6 udziału w nieruchomości – Poradnik prawny

Jak sprzedać 1/6 udziału w nieruchomości – Poradnik prawny
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski02.04.2024 | 9 min.

Sprzedam udziały w nieruchomości - jeśli należysz do grona współwłaścicieli nieruchomości i zastanawiasz się, jak pozbyć się swojego udziału, ten poradnik jest dla Ciebie. Podzielimy się szczegółowymi informacjami prawnymi, które pomogą Ci zrozumieć procedury i formalności związane ze sprzedażą części udziału w nieruchomości. Od zgody współwłaścicieli po kwestie podatkowe – omówimy wszystkie najważniejsze aspekty tego procesu.

Kluczowe wnioski:
 • Przed sprzedażą udziału w nieruchomości konieczna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli.
 • Wartość udziału będzie zależała od wielu czynników, w tym stanu technicznego nieruchomości i jej lokalizacji.
 • Oprócz aktu notarialnego, będziesz potrzebować m.in. odpisu z księgi wieczystej i zaświadczeń o niezaleganiac h podatkowych.
 • Sprzedaż udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Jeśli współwłaściciel odmawia zgody na sprzedaż, możesz ubiegać się o zażądanie sprzedaży licytacyjnej udziału przed sądem.

Jak sprzedać udziały w nieruchomości - krok po kroku

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zdecydowałeś się na sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości, musisz spełnić kilka kluczowych wymogów prawnych. Proces ten wymaga starannego przygotowania i poznania odpowiednich procedur. Zacznijmy jednak od podstaw - dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby bezpiecznie i zgodnie z prawem sprzedać swój udział w nieruchomości.

Przede wszystkim niezbędna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na transakcję sprzedaży. Następnie trzeba ustalić wartość udziału, który zamierzasz sprzedać. Niezbędne będą również odpowiednie dokumenty, takie jak akt notarialny, wypis z księgi wieczystej czy zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami. Pamiętaj również o odpowiednim opodatkowaniu sprzedaży udziału w nieruchomości.

Warto też wiedzieć, jakie kroki prawne możesz podjąć, jeśli któryś ze współwłaścicieli odmawia zgody na sprzedaż Twojego udziału. Szczegółowo omówimy każdy z tych etapów, abyś mógł bezproblemowo i zgodnie z prawem sfinalizować transakcję sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości.

Zgoda współwłaścicieli na sprzedaż udziału w nieruchomości

Jednym z najważniejszych wymogów przy sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli. Współwłasność jest bowiem szczególną formą własności, w której każdy ze współwłaścicieli ma prawo głosu w kwestiach dotyczących nieruchomości. Nie możesz zatem samodzielnie podjąć decyzji o sprzedaży swojego udziału.

Zgoda współwłaścicieli musi zostać wyrażona na piśmie - może to być w formie odrębnego dokumentu, ale zwykle spisywana jest w akcie notarialnym przelewu udziału. Jeśli ktoś z współwłaścicieli nie wyrazi pisemnej zgody, niestety nie będzie można sprzedać Twojego udziału. Warto więc wcześniej porozmawiać z pozostałymi współwłaścicielami i wyjaśnić swoją decyzję.

Propozycja nabycia udziału przez współwłaścicieli

Zanim zdecydujesz się sprzedać 1/6 udziału w nieruchomości na zewnątrz, musisz zaproponować nabycie swojego udziału pozostałym współwłaścicielom. Jest to ich ustawowe prawo pierwokupu, więc nie możesz go pominąć. Jeśli żaden ze współwłaścicieli nie zdecyduje się na kupno Twojego udziału, dopiero wtedy będziesz mógł sprzedać go osobie trzeciej.

Propozycję nabycia należy przesłać w formie pisemnej wszystkim współwłaścicielom, określając cenę, na jaką się godzisz. Współwłaściciele mają miesiąc na zajęcie stanowiska. Jeśli w tym czasie nie zdecydują się na kupno, możesz szukać nabywcy na zewnątrz.

Czytaj więcej: Jakie dokumenty przygotować do sprzedaży domu? Poradnik

Zasady wyceny udziału w nieruchomości przed sprzedażą

Aby skutecznie sprzedać 1/6 udziału w nieruchomości, musisz wcześniej prawidłowo określić jego wartość. Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie, zwłaszcza jeśli nieruchomość ma skomplikowany stan prawny lub złożoną konstrukcję budynków. Istnieją jednak pewne podstawowe czynniki, które wpływają na wartość udziału.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę lokalizację nieruchomości oraz ogólny stan techniczny budynku. Atrakcyjna dzielnica miasta, dobra infrastruktura i komunikacja to czynniki znacząco podwyższające wartość. Z kolei zły stan techniczny, konieczność licznych remontów, będzie obniżać cenę.

Cena udziału w nieruchomości to iloczyn wartości całej nieruchomości oraz procentowego udziału we współwłasności.

Bierzemy więc pod uwagę ceny podobnych nieruchomości w okolicy, a następnie wyznaczamy procentowy udział do sprzedaży. Dla 1/6 udziału w nieruchomości będzie to około 16,7% całkowitej wartości. Ostateczną cenę najlepiej ustalić z rzeczoznawcą majątkowym.

Czynniki wpływające na wartość udziału

Poza lokalizacją i stanem technicznym, na wartość udziału wpływają również inne czynniki. Przykładowo istotne są obciążenia prawne nieruchomości, takie jak hipoteki czy służebności. Dodatkowe powierzchnie, jak ogród, działka czy garaż, również mogą zwiększać cenę. Liczba i sytuacja pozostałych współwłaścicieli – ich zainteresowania w sprawie nieruchomości, to także ważna kwestia do rozważenia.

Jak widać, oszacowanie wartości 1/6 udziału w nieruchomości nie jest sprawą trywialną. Dlatego przy sprzedaży warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – rzeczoznawcy majątkowego lub ubezpieczonego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Tylko wtedy będziesz mógł ustalić adekwatną cenę zgodną z aktualną sytuacją na rynku.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży udziałów w nieruchomości

Zdjęcie Jak sprzedać 1/6 udziału w nieruchomości – Poradnik prawny

Sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Podstawowym jest oczywiście akt notarialny, w którym zostanie zawarta umowa przelewu udziału. Jednak nim dojdzie do podpisania aktu, musisz przygotować kilka innych istotnych dokumentów.

Ponadto potrzebne będą dokumenty tożsamości wszystkich współwłaścicieli uczestniczących w transakcji. Warto również przygotować plan sytuacyjny oraz wypis z rejestru gruntów określający powierzchnię działki i budynku. Kompletna dokumentacja ułatwi przebieg całego procesu.

Dokument Przeznaczenie
Akt notarialny Umowa przelewu udziału
Wypis z księgi wieczystej Potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości
Zaświadczenia o niezaleganiu Potwierdzenie uregulowanych opłat
Dokumentacja budowlana Określenie statusu budynku

Zbieranie wszystkich wymaganych dokumentów może zająć trochę czasu, dlatego warto zająć się tym odpowiednio wcześniej. Dzięki temu przygotowanie do sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości przebiegnie sprawnie i zgodnie z przepisami prawa.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w nieruchomości

Ważnym aspektem przy sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości jest kwestia opodatkowania uzyskanego dochodu. Sprzedaż udziału we współwłasności traktowana jest jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Stawka podatku uzależniona jest od dwóch czynników: okresu posiadania udziału oraz formy opodatkowania. Jeśli sprzedajesz udział po upływie 5 lat od nabycia, podatek wynosi 19% dochodu. W przypadku krótszego okresu posiadania stawka wzrasta do 32%.

Skala podatkowa a ryczałt

Możesz również wybrać formę ryczałtową, wówczas stawka podatku wynosi 19%, jednak od całego przychodu ze sprzedaży, bez możliwości odliczania kosztów nabycia udziału.

Decyzja o wyborze skali podatkowej czy ryczałtu zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Zazwyczaj opłacalniejsza jest skala podatkowa, umożliwiająca odliczenie poniesionych wydatków. Jednak w niektórych przypadkach ryczałt może być korzystniejszy ze względu na niższą, stałą stawkę 19%.

Określając zobowiązanie podatkowe po sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Dzięki temu wybierzesz najkorzystniejszą opcję opodatkowania i unikniesz niepotrzebnych kosztów.

Gdy współwłaściciel odmawia sprzedaży udziału w nieruchomości

Zdecydowana większość transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości przebiega bez zakłóceń, gdy wszyscy współwłaściciele wyrażają zgodę. Może się jednak zdarzyć, że któryś ze współwłaścicieli nie zgadza się na sprzedaż Twojego 1/6 udziału w nieruchomości.

W takiej sytuacji nie jesteś całkowicie bezradny. Przepisy przewidują możliwość zażądania sprzedaży licytacyjnej udziału przed sądem, pomimo sprzeciwu współwłaścicieli. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne, wymagające przedstawienia sądowi ważnych powodów uzasadniających sprzedaż.

Dlatego najpierw warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Możesz zaproponować współwłaścicielom nabycie Twojego udziału po określonej cenie lub przedstawić inne satysfakcjonujące warunki. Niezależnie od podjętych kroków, wskazana jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

 • Rozmowy polubowne ze współwłaścicielami
 • Propozycja nabycia udziału przez współwłaścicieli
 • Wystąpienie do sądu o sprzedaż licytacyjną (ostateczność)

Sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości jest procesem złożonym i wymaga zachowania zgodności z licznymi przepisami prawa. Jeśli napotkasz problemy ze sprzedażą udziału ze względu na sprzeciw współwłaścicieli, skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Dzięki temu będziesz mógł wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Podsumowanie

Sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości wymaga dopełnienia szeregu formalności prawnych. Kluczowe jest uzyskanie zgody współwłaścicieli oraz prawidłowe określenie wartości udziału, np. przy udziale 688 kc wartość wynosiłaby ok. 16,7% wartości nieruchomości. Niezbędne dokumenty to akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami i dokumentacja budowlana.

Pamiętaj również o opodatkowaniu dochodu ze sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości. Jeśli posiadałeś udział ponad 5 lat, podatek PIT wyniesie 674 kc (19%). W przypadku odmowy zgody przez współwłaściciela, możesz ubiegać się o sprzedaż licytacyjną przed sądem. Zachowaj jednak rozwagę i skorzystaj z pomocy prawnej, aby uniknąć komplikacji.

5 Podobnych Artykułów:

 1. 9 najlepszych książek o architekturze – Inspiracje dla Ciebie
 2. Minimalna szerokość drogi służebnej - 5 faktów, które warto znać
 3. Krzew z pomarańczowymi owocami - 5 gatunków do ogrodu
 4. Domy zajęte przez komornika: jak kupić na licytacji?
 5. Jak stworzyć romantyczne dekoracje walentynkowe w domu?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski

Jestem pasjonatem rynku nieruchomości i założycielem tego portalu, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Moja misja to pomóc ludziom w znalezieniu wymarzonego domu lub lokalu, który spełni ich potrzeby i oczekiwania. Regularnie publikuję artykuły na temat rynku mieszkaniowego, porady dotyczące zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz aktualne trendy branżowe. Moje bogate doświadczenie w branży pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi doradcze i edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem nieruchomości. Zapraszam do odkrywania świata rynku mieszkaniowego razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły