Aneks do umowy najmu: Dodanie najemcy krok po kroku - poradnik

Aneks do umowy najmu: Dodanie najemcy krok po kroku - poradnik
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski04.04.2024 | 9 min.

Jak napisać aneks do umowy najmu? Jeśli planujesz wprowadzić dodatkowego najemcę do mieszkania, będzie to wymagało zmiany warunków pierwotnej umowy najmu. Skorzystanie z poradnika pomoże Ci sprawnie rozwiązać tę kwestię, omijając problemy prawne. Poznasz krok po kroku proces dodania nowego najemcy oraz przygotowania aneksu do umowy. Przedstawimy, co powinieneś uwzględnić i jak poinformować właściciela o planowanych zmianach.

Kluczowe wnioski:
 • Dowiesz się, na czym polega i dlaczego potrzebny jest aneks do umowy najmu przy wprowadzeniu nowego najemcy.
 • Podpowiemy, jakie formalności musisz dopełnić, aby zmiana była wiążąca dla wszystkich stron umowy.
 • Przedstawimy szczegółowo, jakie informacje musi zawierać aneks dotyczący dodania kolejnej osoby do umowy najmu.
 • Poznasz korzyści z wprowadzenia takiego aneksu oraz potencjalne koszty związane z jego sporządzeniem.
 • Udostępnimy wzór aneksu, który będziesz mógł wykorzystać we własnej sytuacji.

Jak napisać aneks do umowy najmu o dodanie najemcy

Życie zaskakuje różnymi sytuacjami, a z niektórymi musisz uporać się na gruncie prawnym. Jedną z nich jest potrzeba dodania nowego najemcy do istniejącej umowy najmu. Może chcesz zamieszkać ze swoją drugą połówką, wprowadzić się z przyjaciółmi lub po prostu wynająć część mieszkania innej osobie. Niezależnie od powodu, musisz przygotować odpowiedni aneks do umowy najmu.

Aneks do umowy najmu to dokument, który modyfikuje zapisy pierwotnej umowy. W tym przypadku chodzi o dodanie kolejnej osoby jako najemcy. Nie jest to skomplikowany proces, jednak należy go przeprowadzić zgodnie z prawem, aby uniknąć potencjalnych problemów. Dlatego przygotowaliśmy ten poradnik, który w przystępny sposób przeprowadzi Cię przez wszystkie niezbędne kroki.

Kluczowe elementy aneksu

Podstawowym zadaniem aneksu jest określenie nowych warunków umowy najmu. W sytuacji dodania kolejnego najemcy powinno się w nim zawrzeć następujące informacje:

 • Dane osobowe nowego najemcy (imię, nazwisko, PESEL/data urodzenia, adres zameldowania)
 • Określenie czy dodawany najemca będzie miał takie same prawa i obowiązki jak dotychczasowi, czy też ograniczone
 • Regulacje dotyczące finansowych aspektów najmu (czynsz, opłaty, kaucja) oraz podział obowiązków między wszystkich najemców
 • Datę obowiązywania aneksu (kiedy dodawany jest nowy najemca)

Pamiętaj, że aneks powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron umowy. Dodatkowo warto uzyskać potwierdzenie przyjęcia aneksu od wszystkich jego sygnatariuszy, czyli najemców i wynajmującego.

Rzetelnie przygotowany aneks pozwoli uniknąć nieporozumień i zapewni komfort zamieszkiwania wszystkim stronom.

Jak poinformować właściciela o dodaniu najemcy do umowy

Zanim zabierzesz się za przygotowanie aneksu do umowy, powinieneś oficjalnie poinformować właściciela nieruchomości o planowanej zmianie. To ważny krok, który nie może zostać pominięty. W końcu nie możesz samodzielnie zdecydować o wprowadzeniu kolejnej osoby do mieszkania. Zgoda właściciela jest tutaj niezbędna.

Powiadomienie może przybrać formę e-maila, tradycyjnego listu lub nawet rozmowy bezpośredniej. Niezależnie od formy, na pewno ułatwi całą sprawę, jeśli przekażesz właścicielowi jak najwięcej szczegółowych informacji: dane personalne nowej osoby, powody jej wprowadzenia, proponowany zakres jej uprawnień i obowiązków najemcy. Bądź przygotowany na ewentualne pytania ze strony właściciela - postaraj się je wyczerpująco wyjaśnić.

Oczekiwanie na odpowiedź

Po oficjalnym poinformowaniu właściciela, poczekaj na jego reakcję i zgodę. Może on zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Być może będzie chciał spotkać się z potencjalnym nowym najemcą i porozmawiać z nim bezpośrednio. W interesie wszystkich zainteresowanych leży wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i omówienie możliwych scenariuszy przed wprowadzeniem zmian w umowie.

Dopiero po uzyskaniu jasnej, najlepiej pisemnej zgody właściciela możesz przystąpić do przygotowania aneksu z udziałem wszystkich stron. Docenią tę procedurę i poczują się bezpieczniej. Prawnik zapewne doradzi, aby kwestię ostatecznej akceptacji nowego najemcy również zawrzeć w postanowieniach aneksu.

Czytaj więcej: Wypowiedzenie umowy najmu: Pozbądź się uciążliwego lokatora

Jak zmienić umowę najmu, gdy dodajemy nowego najemcę

Samo poinformowanie właściciela i uzyskanie jego akceptacji na dodanie nowego najemcy to jeszcze nie koniec procedury. Kluczowym dokumentem, który oficjalnie wprowadzi tę zmianę, będzie aneks do umowy najmu. Musisz go należycie przygotować i uzyskać podpisy wszystkich stron umowy - zarówno dotychczasowych, jak i nowego najemcy oraz właściciela.

Dotychczasowa umowa Aneks
Dotyczy tylko obecnych stron umowy Wprowadza nową osobę jako stronę
Reguluje prawa i obowiązki obecnych najemców Definiuje prawa i obowiązki nowego najemcy
Określa wysokość czynszu dla dotychczasowych najemców Ustala nowe obciążenia finansowe związane z dodaniem nowej osoby

Jak widać, aneks do umowy najmu jest niezbędny, aby oficjalnie dołączyć nowego lokatora. Określa jego prawa i obowiązki, a także kwestie związane z opłatami. Powinien być skonstruowany w taki sposób, aby nie pozostawiać żadnych niejasności dotyczących funkcjonowania pod wspólnym dachem wszystkich najemców. Dlatego jego zapisy muszą być precyzyjne i szczegółowe.

Zawarcie aneksu

Przy zawieraniu aneksu do umowy najmu koniecznie upewnij się, że wszystkie zainteresowane strony są obecne w jednym miejscu i czasie. Pozwoli to na wspólne przedyskutowanie ewentualnych wątpliwości i od razu wyjaśnienie ich. Pamiętaj też, aby każda strona otrzymała własny egzemplarz aneksu z podpisami pozostałych. Tylko wtedy będzie on w pełni wiążący dla wszystkich.

Dobrze jest też rozważyć udział prawnika w przygotowaniu aneksu - pozwoli to uniknąć potencjalnych błędów formalnych i wyeliminuje ryzyko kwestionowania dokumentu w przyszłości. Jego obecność na spotkaniu podczas zawierania aneksu może okazać się bardzo pomocna.

Jakie koszty wiążą się z dodaniem kolejnego najemcy

Zdjęcie Aneks do umowy najmu: Dodanie najemcy krok po kroku - poradnik

Dodanie nowego najemcy do umowy najmu najczęściej pociąga za sobą pewne koszty. Choć nie są one zbyt wysokie, dobrze być na nie przygotowanym. Oto jakie opłaty mogą się pojawić:

 • Koszt przygotowania aneksu - jeśli zlecisz jego sporządzenie profesjonaliście (radcy prawnemu, notariuszowi), poniesiesz koszty jego usługi
 • Ewentualna podwyżka czynszu - właściciel może zdecydować o podniesieniu opłaty najmu w związku z wprowadzeniem kolejnej osoby
 • Dopłata do kaucji - nowy najemca będzie prawdopodobnie musiał uiścić część kaucji zabezpieczającej

Zwykle całkowite koszty związane z dodaniem kolejnego najemcy nie są bardzo wysokie. Trzeba jednak wziąć je pod uwagę w swoim budżecie. Przygotuj się również na ewentualne negocjacje z właścicielem ws. czynszu. Podwyżka nie zawsze jest regułą, ale należy się z taką opcją liczyć.

Pamiętaj, że obecność nowego najemcy to większe obciążenie dla mieszkania. Właściciel ma prawo skorygować stawkę czynszu w górę, choć nie musi tego robić.

Kwestie podatkowe

Jeśli nowy najemca będzie opłacał cześć czynszu, konieczne może być uregulowanie kwestii podatkowych. Właściciel powinien sprawdzić, czy dodanie kolejnej osoby do umowy nie zmienia jego sytuacji podatkowej i nie obliguje do odprowadzania podatku od wynajmu w innej formie. Szczegółowe informacje na ten temat pomoże uzyskać księgowy lub doradca podatkowy.

Kiedy napisać aneks do umowy najmu o dodanie najemcy

Przygotowanie aneksu do umowy najmu w celu dodania nowego najemcy jest konieczne w kilku okolicznościach życiowych. Oto najczęstsze z nich:

Przeprowadzka ze stałym partnerem/partnerką - gdy zaczynasz wspólnie mieszkać, druga osoba musi zostać dopisana do umowy najmu. Bez tego nie będzie traktowana jako pełnoprawna strona umowy i może narazić się na zarzut nielegalnego zamieszkiwania.

Wprowadzenie się z innymi osobami w celu zredukowania kosztów - podobna sytuacja ma miejsce, gdy łączysz siły finansowe z przyjaciółmi lub znajomymi i wspólnie wynajmujecie mieszkanie. Każda nowa osoba musi zostać ujęta w umowie najmu.

Podnajęcie części mieszkania innej osobie - być może zdecydowałeś się podnająć jeden z pokoi w mieszkaniu. W takim przypadku również koniecznie wprowadź tę zmianę do umowy poprzez aneks.

Wzór aneksu do umowy najmu z nowym najemcą

Mając już ogólną wiedzę nt. aneksu do umowy najmu przy dodawaniu nowego najemcy, na koniec zobaczmy, jak taki dokument może wyglądać w praktyce. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór:

ANEKS NR [NR ANEKSU] DO UMOWY NAJMU Z DNIA [DATA UMOWY]

Zawarta w dniu [DATA ANEKSU] w [MIEJSCOWOŚĆ], pomiędzy:

[IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA], dalej zwanym Wynajmującym

a

[IMIĘ I NAZWISKO DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY], zam. [ADRES], PESEL/DOWÓD [NR DOWODU], dalej zwanym Najemcą,

oraz

[IMIĘ I NAZWISKO NOWEGO NAJEMCY], zam. [ADRES], PESEL/DOWÓD [NR DOWODU], dalej zwanym Nowym Najemcą,

Została zawarta następująca treść aneksu:

§1 [OPIS ZMIAN W UMOWIE, PRAW I OBOWIĄZKÓW NOWEGO NAJEMCY]

§2 [OPIS ZMIAN W OPŁATACH, EWENTUALNIE ZASADACH ICH PODZIAŁU]

§3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE NP. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE]

Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

[PODPISY WSZYSTKICH STRON]

Powyższy wzór oczywiście należy swobodnie modyfikować zgodnie z konkretnymi okolicznościami. Można także skorzystać z jego bardziej rozbudowanej wersji oferowanej np. przez kancelarie prawne. Ważne, aby aneks był kompleksowy i nie pozostawiał wątpliwości interpretacyjnych.

Podsumowanie

Sytuacja wymaga wprowadzenia nowej osoby do umowy najmu? Przygotowanie odpowiedniego aneksu do umowy najmu z dodaniem najemcy jest kluczowe. Dokument ten oficjalnie reguluje prawa i obowiązki nowego lokatora, określa kwestie finansowe i wprowadza potrzebne zmiany. Jego sporządzenie może wydawać się skomplikowane, ale przedstawiony poradnik pomoże Ci sprawnie przez to przejść.

Niezależnie, czy wprowadzasz się z partnerem, dzielisz mieszkanie z przyjaciółmi, czy podnajemujesz część lokalu innej osobie, pamiętaj o rzetelnym dodaniu najemcy. Wypełnij tę formalność, a unikniesz potencjalnych problemów prawnych w przyszłości. Życzymy powodzenia w przeprowadzeniu całego procesu zgodnie z prawem!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aranżacja mieszkania: Porady i pomysły na wnętrza od ekspertów
 2. Minimalna szerokość drogi służebnej - 5 faktów, które warto znać
 3. Krzew z pomarańczowymi owocami - 5 gatunków do ogrodu
 4. Architektura domów z lat 90: charakterystyka i styl epoki
 5. Retro dekoracje PRL: wnętrza z duszą minionej epoki
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski

Jestem pasjonatem rynku nieruchomości i założycielem tego portalu, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Moja misja to pomóc ludziom w znalezieniu wymarzonego domu lub lokalu, który spełni ich potrzeby i oczekiwania. Regularnie publikuję artykuły na temat rynku mieszkaniowego, porady dotyczące zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz aktualne trendy branżowe. Moje bogate doświadczenie w branży pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi doradcze i edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem nieruchomości. Zapraszam do odkrywania świata rynku mieszkaniowego razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły