Niechciany lokator: Czy można legalnie wyrzucić go z domu?

Niechciany lokator: Czy można legalnie wyrzucić go z domu?
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski01.04.2024 | 10 min.

Jak wyrzucić kogoś z domu, to pytanie, które może wydawać się proste, ale prawda jest taka, że jest to proces skomplikowany i obwarowany wieloma procedurami prawnymi. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z lokatorem, który nie płaci czynszu, zakłóca spokój, czy po prostu nie chcemy już, by u nas mieszkał, musimy postępować zgodnie z prawem. W przeciwnym razie sami możemy narazić się na poważne konsekwencje prawne.

Kluczowe wnioski:
 • Eksmisja jest legalnym procesem, ale musimy przestrzegać określonych kroków prawnych.
 • Podstawą do eksmisji mogą być niepłacenie czynszu, zakłócanie spokoju lub inne naruszenia umowy.
 • Przed formalną eksmisją należy wezwać lokatora do opuszczenia mieszkania, dając mu odpowiedni czas.
 • Jeśli lokator odmawia, konieczne będzie wniesienie sprawy do sądu cywilnego.
 • Eksmisja na własną rękę jest nielegalna i grozi konsekwencjami prawnymi.

Jak wyrzucić kogoś z domu legalnie: krok po kroku

Chcesz wyrzucić kogoś z domu, ale nie wiesz, jak to zrobić legalnie? Nie martw się, przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku. Usunięcie niechcianego lokatora z Twojej nieruchomości jest możliwe, pod warunkiem że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ważne jest, aby działać rozważnie i unikać nielegalnych eksmisji na własną rękę, które mogą narazić Cię na poważne konsekwencje prawne.

Zanim przejdziemy do konkretnych kroków, należy zrozumieć, że procedura wyrzucenia kogoś z domu może różnić się w zależności od sytuacji i relacji z lokatorem. Inaczej będzie wyglądać usunięcie członka rodziny, a inaczej eksmisja lokatora, z którym łączy Cię umowa najmu. Niezależnie od okoliczności, zawsze należy przestrzegać obowiązujących przepisów i postępować w dobrej wierze.

Podstawowe kroki w przypadku eksmisji lokatora

W przypadku lokatora, z którym masz podpisaną umowę najmu, procedura wyrzucenia kogoś z domu wygląda następująco:

 1. Wezwij lokatora do opuszczenia nieruchomości na piśmie, podając uzasadnienie i odpowiedni termin.
 2. Jeśli lokator odmawia opuszczenia mieszkania, musisz złożyć wniosek o eksmisję do sądu cywilnego.
 3. Podczas procesu sądowego przedstaw dowody na naruszenie warunków umowy przez lokatora.
 4. W przypadku wyroku na Twoją korzyść, komornik przeprowadzi formalną eksmisję lokatora z nieruchomości.

Warto pamiętać, że eksmisja nie może nastąpić bez wcześniejszego wezwania lokatora i dania mu odpowiedniego czasu na opuszczenie mieszkania. Ponadto, w trakcie całego procesu należy zachować spokój i profesjonalizm, aby uniknąć oskarżeń o nielegalne działania.

Jak wyrzucić kogoś z domu - podstawy prawne

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w celu wyrzucenia kogoś z domu, musisz zapoznać się z podstawami prawnymi tej procedury. W Polsce kwestie związane z eksmisją regulują między innymi Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o ochronie praw lokatorów. Przepisy te określają prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i lokatora, a także precyzują okoliczności, w których można dokonać eksmisji.

Jedną z najczęstszych przyczyn eksmisji jest niepłacenie czynszu przez lokatora. Zgodnie z art. 687 Kodeksu cywilnego, jeżeli lokator pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu. Jednak przed podjęciem takich kroków, należy wezwać lokatora do uregulowania zaległości w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc.

Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyni mieszkanie lub budynek jednorodzinny bezpośrednio zagrożonym, wynajmujący może wypowiedzieć mu najem.

Ponadto, eksmisja może nastąpić w przypadku, gdy lokator niszczy mieszkanie lub użytkuje je w sposób sprzeczny z umową. Warto również wiedzieć, że eksmisja nie może mieć miejsca w okresie od 1 listopada do końca marca (tzw. okres ochronny), chyba że naruszone zostały obowiązki w stopniu szczególnie rażącym.

Czytaj więcej: Aktywne atrakcje w Krakowie – Rozrywka dla dorosłych, top 5

Jak wyrzucić lokatora z mieszkania: procedura krok po kroku

Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteś właścicielem mieszkania, a Twój lokator od dłuższego czasu nie reguluje opłat i zakłóca spokój sąsiadów. Postanowiłeś wyrzucić go z domu, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać. Oto krok po kroku, jak przeprowadzić tę procedurę zgodnie z prawem:

 1. Wezwij lokatora do zapłaty zaległości lub zaprzestania naruszeń. Możesz to zrobić osobiście lub przesłać wezwanie listem poleconym. Ustal rozsądny termin na zrealizowanie Twojego żądania, np. 30 dni.
 2. Jeśli lokator nie zastosuje się do wezwania, musisz wypowiedzieć mu umowę najmu. Możesz to zrobić ustnie lub na piśmie, ale warto zachować dowód potwierdzający wypowiedzenie.
 3. Następnie wyznacz lokatora termin na opuszczenie mieszkania. Zgodnie z prawem, powinien on wynosić co najmniej 3 miesiące.
 4. Jeżeli lokator nadal odmawia opuszczenia mieszkania po upływie wyznaczonego terminu, musisz wystąpić do sądu cywilnego z wnioskiem o jego eksmisję.
 5. Podczas rozprawy przedstaw dowody na naruszenie warunków umowy przez lokatora, np. rachunki za nieopłacony czynsz, zeznania świadków potwierdzające zakłócanie spokoju.
 6. W przypadku wyroku nakazującego eksmisję, sąd wyznaczy termin, w którym lokator musi opuścić mieszkanie. Jeśli tego nie zrobi, komornik przeprowadzi przymusową eksmisję.

Pamiętaj, że na każdym etapie tej procedury należy zachować spokój i profesjonalizm. Próby nielegalnego wyrzucenia kogoś z domu na własną rękę mogą narazić Cię na poważne konsekwencje prawne.

W niektórych przypadkach wyrzucenie kogoś z domu musi nastąpić natychmiast, bez zachowania standardowej procedury. Mowa tu o sytuacjach, w których dalsze przebywanie tej osoby w mieszkaniu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Twojego zdrowia, życia lub mienia. Oto, jak postępować w takich ekstremalnych okolicznościach:

Przede wszystkim, jeśli czujesz, że Twoje życie lub zdrowie jest zagrożone, nie wahaj się wezwać policji. Funkcjonariusze mają prawo usunąć niebezpieczną osobę z Twojego domu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Następnie, jak najszybciej powiadom właściwą prokuraturę o zaistniałej sytuacji i złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, np. gróźb karalnych, napaści czy zniszczenia mienia.

W przypadku, gdy osoba zagrażająca przebywa w Twoim mieszkaniu na podstawie umowy najmu, masz prawo do natychmiastowego jej wypowiedzenia. Zgodnie z art. 687 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zachodzi obiektywna obawa trwałego wstrzymania zapłaty czynszu lub skutków naruszenia obowiązków lokatora, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowy najmu, musisz wezwać lokatora do natychmiastowego opuszczenia mieszkania.

Dalsze kroki w sytuacji ekstremalnej

Jeżeli lokator odmawia dobrowolnego opuszczenia nieruchomości pomimo Twoich wezwań i zaistniałych okoliczności, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o jego eksmisję do sądu cywilnego. W takiej sytuacji sąd powinien wydać wyrok nakazujący natychmiastowe opuszczenie mieszkania przez lokatora, a w przypadku dalszej odmowy – zarządzić przymusową eksmisję przy asyście komornika i funkcjonariuszy policji.

Warto pamiętać, że wyrzucenie kogoś z domu na własną rękę, bez powyższej procedury, jest nielegalne i grozi konsekwencjami prawnymi. Dlatego tak ważne jest zachowanie spokoju i działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet w sytuacjach skrajnych.

Podstawa prawna Sytuacja
Art. 687 § 2 Kodeksu cywilnego Obiektywna obawa trwałego wstrzymania zapłaty czynszu lub skutków naruszenia obowiązków lokatora
Art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów Lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu

Powyższa tabela przedstawia przykładowe podstawy prawne umożliwiające natychmiastowe wyrzucenie kogoś z domu w sytuacjach ekstremalnych, bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Wyrzucenie lokatora z domu: koszty i formalności

Zdjęcie Niechciany lokator: Czy można legalnie wyrzucić go z domu?

Proces wyrzucenia kogoś z domu wiąże się niestety z pewnymi kosztami i formalnościami, które należy uwzględnić. Choć wydatki te mogą być frustrujące, przestrzeganie obowiązujących procedur jest kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych w przyszłości.

Jednym z głównych kosztów jest opłata sądowa za wniesienie sprawy o eksmisję do sądu cywilnego. Jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu i może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dodatkowo, może pojawić się konieczność pokrycia kosztów zastępstwa prawnego, jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Po uzyskaniu wyroku nakazującego eksmisję, kolejnym wydatkiem będzie opłata dla komornika za przeprowadzenie tej czynności. Jej wysokość jest ustalana na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od skali przedsięwzięcia.

 • Opłata sądowa za wniesienie sprawy o eksmisję
 • Koszty zastępstwa prawnego (opcjonalnie)
 • Opłata dla komornika za przeprowadzenie eksmisji

Oprócz kosztów finansowych, wyrzucenie kogoś z domu wiąże się również z licznymi formalnościami. Należy przygotować odpowiednią dokumentację, taką jak wezwania do opuszczenia lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, dowody na naruszenie obowiązków lokatora. Cały proces musi być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, co często wymaga wiedzy prawniczej i szczególnej staranności.

Legalna eksmisja lokatora: alternatywy i porady prawne

Sytuacja, w której musisz wyrzucić kogoś z domu, jest zawsze nieprzyjemna i stresująca. Jednak istnieją sposoby na jej rozwiązanie w zgodzie z prawem i w sposób cywilizowany. Warto rozważyć alternatywne rozwiązania przed podjęciem radykalnych kroków.

Jedną z opcji może być próba polubownego rozwiązania sporu z lokatorem. Zaproponuj mu ugodę, na mocy której dobrowolnie opuści mieszkanie w zamian za np. zwolnienie z części zaległych opłat. Taka ugoda musi zostać zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony, aby miała moc prawną.

Jeśli natomiast nie uda się dojść do porozumienia, warto skorzystać z pomocy mediatora, który jest neutralną osobą trzecią i może pomóc w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania. Mediacja jest często szybsza i tańsza niż droga sądowa.

W przypadku, gdy wszystkie próby polubownego rozwiązania sporu zawiodą, konieczne może być skierowanie sprawy na drogę sądową. Wtedy warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który przeprowadzi Cię przez cały proces, zapewniając profesjonalne wsparcie i reprezentację.

Podsumowanie

Rozważając kwestię czy można wyrzucić kogoś z domu, należy przede wszystkim działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Eksmisja jest procesem skomplikowanym i formalnym, ale niezbędnym w niektórych sytuacjach. Warto zawsze rozważyć możliwość polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pamiętaj, że wyrzucenie kogoś z domu na własną rękę, bez przestrzegania odpowiednich procedur, jest nielegalne i może narazić Cię na poważne konsekwencje prawne. W razie wątpliwości lub potrzeby pomocy prawnej, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem, który zapewni profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aranżacja mieszkania: Porady i pomysły na wnętrza od ekspertów
 2. Minimalna szerokość drogi służebnej - 5 faktów, które warto znać
 3. Krzew z pomarańczowymi owocami - 5 gatunków do ogrodu
 4. Architektura domów z lat 90: charakterystyka i styl epoki
 5. Retro dekoracje PRL: wnętrza z duszą minionej epoki
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski

Jestem pasjonatem rynku nieruchomości i założycielem tego portalu, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Moja misja to pomóc ludziom w znalezieniu wymarzonego domu lub lokalu, który spełni ich potrzeby i oczekiwania. Regularnie publikuję artykuły na temat rynku mieszkaniowego, porady dotyczące zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz aktualne trendy branżowe. Moje bogate doświadczenie w branży pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi doradcze i edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem nieruchomości. Zapraszam do odkrywania świata rynku mieszkaniowego razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły