Różnice między aktem własności a notarialnym - Wyjaśnienie

Różnice między aktem własności a notarialnym - Wyjaśnienie
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski29.06.2024 | 8 min.

Akt własności a akt notarialny to dwa kluczowe dokumenty w obrocie nieruchomościami, które często są mylone ze sobą. Choć oba mają znaczenie prawne, istnieją między nimi istotne różnice. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, czym są te dokumenty, jakie mają zastosowanie i dlaczego ważne jest, aby rozumieć ich specyfikę. Niezależnie od tego, czy jesteś kupującym, sprzedającym czy po prostu chcesz poszerzyć swoją wiedzę o prawie nieruchomości, te informacje mogą okazać się niezwykle przydatne.

Kluczowe wnioski:
 • Akt własności potwierdza prawo własności, podczas gdy akt notarialny dokumentuje transakcję.
 • Akt notarialny jest sporządzany przez notariusza, a akt własności wydaje sąd lub urząd.
 • Oba dokumenty mają różne zastosowania i są wymagane w różnych sytuacjach prawnych.
 • Koszty i procedury uzyskania tych dokumentów znacząco się różnią.
 • Znajomość różnic między aktami może uchronić Cię przed problemami prawnymi w przyszłości.

Czym jest akt własności a akt notarialny? Kluczowe różnice

Często zastanawiamy się, czy akt notarialny jest aktem własności. To pytanie pojawia się szczególnie często przy obrocie nieruchomościami. Choć oba dokumenty są istotne w procesie transferu własności, ich rola i charakter znacząco się różnią.

Akt własności to dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości. Jest on wydawany przez sąd lub odpowiedni urząd i stanowi oficjalne potwierdzenie, że dana osoba jest właścicielem konkretnej nieruchomości. To swego rodzaju "dowód osobisty" dla Twojej nieruchomości.

Z kolei akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza zawarcie umowy lub dokonanie czynności prawnej. W kontekście nieruchomości, najczęściej spotykamy się z aktem notarialnym przy umowie sprzedaży. Nie jest on sam w sobie dowodem własności, ale stanowi podstawę do jej przeniesienia.

Kluczowa różnica leży więc w ich funkcji: akt własności potwierdza stan prawny, podczas gdy akt notarialny dokumentuje czynność prawną. Oba są jednak niezbędnymi dokumentami nieruchomości w procesie obrotu nieruchomościami.

Forma prawna: akt własności a akt notarialny w praktyce

W praktyce, forma prawna obu dokumentów znacząco się różni. Akt własności ma formę wpisu w księdze wieczystej. Jest to oficjalny rejestr prowadzony przez sąd, który zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Możesz uzyskać wypis z księgi wieczystej, który będzie stanowił Twój akt własności.

Akt notarialny natomiast ma formę dokumentu sporządzonego przez notariusza. Jest to szczegółowy zapis czynności prawnej, zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące transakcji. Akt notarialny musi spełniać określone wymogi formalne, aby był ważny.

Warto pamiętać, że akt notarialny nie jest aktem własności, ale może być podstawą do jego uzyskania. Po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca może na jego podstawie wnioskować o zmianę wpisu w księdze wieczystej.

W praktyce, oba dokumenty współgrają ze sobą. Akt notarialny dokumentuje transakcję, która prowadzi do zmiany właściciela, a ta zmiana jest następnie odzwierciedlana w akcie własności poprzez aktualizację wpisu w księdze wieczystej.

Czytaj więcej: Ogród wiosną: jak skutecznie przygotować go na sezon?

Czytaj więcej: Koszt kuchni - Ile kosztuje kuchnia na wymiar i montaż?

Kiedy potrzebny akt własności, a kiedy akt notarialny?

Akt własności jest niezbędny, gdy chcesz udowodnić, że jesteś właścicielem nieruchomości. Będziesz go potrzebować na przykład przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, sprzedaży nieruchomości, czy w przypadku sporów prawnych dotyczących własności.

Akt notarialny jest wymagany w sytuacjach, gdy prawo wymaga formy aktu notarialnego dla danej czynności prawnej. Najczęściej spotykamy się z nim przy:

 • Sprzedaży nieruchomości
 • Darowiźnie nieruchomości
 • Ustanowieniu hipoteki
 • Podziale majątku
 • Ustanowieniu służebności

Warto pamiętać, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, będziesz potrzebować zarówno aktu własności (aby udowodnić, że masz prawo sprzedać nieruchomość), jak i aktu notarialnego (aby sformalizować transakcję).

Znajomość tych różnic pomoże Ci lepiej zrozumieć dokumenty nieruchomości i proces obrotu nimi. Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem.

Zawartość i struktura: akt własności vs akt notarialny

Zdjęcie Różnice między aktem własności a notarialnym - Wyjaśnienie

Zawartość i struktura aktu własności i aktu notarialnego znacząco się różnią, co wynika z ich odmiennych funkcji. Akt własności, będący w istocie wpisem w księdze wieczystej, zawiera podstawowe informacje o nieruchomości i jej właścicielu.

W akcie własności znajdziemy: numer księgi wieczystej, oznaczenie nieruchomości (adres, numer działki), dane właściciela, informacje o ewentualnych obciążeniach (np. hipoteka) oraz wpisy o prawach i roszczeniach osób trzecich. Jest to zwięzły dokument, który ma za zadanie jednoznacznie określić stan prawny nieruchomości.

Akt notarialny jest znacznie bardziej rozbudowany. Zawiera szczegółowy opis czynności prawnej, dane stron umowy, dokładny opis przedmiotu umowy (np. nieruchomości), cenę i warunki płatności, oświadczenia stron, a także pouczenia notariusza o skutkach prawnych czynności.

Co ciekawe, akt notarialny nie jest aktem własności, ale często zawiera więcej szczegółowych informacji o nieruchomości niż sam akt własności. Dlatego oba te dokumenty są kluczowe w procesie obrotu nieruchomościami i wzajemnie się uzupełniają.

Koszty i procedury: akt własności a akt notarialny

Koszty i procedury związane z uzyskaniem aktu własności i aktu notarialnego znacząco się różnią. Uzyskanie aktu własności wiąże się głównie z opłatami sądowymi za wpis do księgi wieczystej. Są one stosunkowo niskie i regulowane przez prawo.

Procedura uzyskania aktu własności polega na złożeniu wniosku do sądu o wpis w księdze wieczystej. Może to zrobić nowy właściciel na podstawie aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie własności. Proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od obciążenia sądu.

Koszty aktu notarialnego są zwykle wyższe i zależą od wartości transakcji. Oprócz taksy notarialnej, która jest regulowana przez prawo, trzeba liczyć się z dodatkowymi opłatami, takimi jak podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.

Procedura sporządzenia aktu notarialnego jest szybsza - najczęściej trwa kilka godzin. Wymaga jednak starannego przygotowania i zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów. Notariusz musi zweryfikować tożsamość stron, ich zdolność do czynności prawnych oraz stan prawny nieruchomości.

Skutki prawne: akt własności a akt notarialny w obrocie

Skutki prawne aktu własności i aktu notarialnego są różne, choć oba dokumenty odgrywają kluczową rolę w obrocie nieruchomościami. Akt własności ma charakter deklaratoryjny - potwierdza istniejący stan prawny. Jego głównym skutkiem jest możliwość udowodnienia prawa własności do nieruchomości.

Akt notarialny ma natomiast charakter konstytutywny - tworzy nowy stan prawny. W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, to właśnie akt notarialny przenosi własność z jednej osoby na drugą. Jest to moment, w którym kupujący staje się właścicielem, nawet jeśli zmiana ta nie została jeszcze odzwierciedlona w księdze wieczystej.

Warto pamiętać, że akt notarialny nie jest aktem własności, ale stanowi podstawę do jego uzyskania. Po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego, nowy właściciel powinien jak najszybciej złożyć wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej, aby zaktualizować akt własności.

 • Akt własności chroni interesy właściciela, umożliwiając mu udowodnienie prawa do nieruchomości.
 • Akt notarialny zapewnia bezpieczeństwo transakcji, potwierdzając jej legalność i zgodność z prawem.
 • Oba dokumenty są niezbędne w procesie obrotu nieruchomościami i wzajemnie się uzupełniają.

Zrozumienie różnic między tymi dokumentami nieruchomości jest kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia transakcji na rynku nieruchomości. Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą - notariuszem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.

Podsumowanie

Zrozumienie różnicy między aktem własności a aktem notarialnym jest kluczowe w obrocie nieruchomościami. Warto pamiętać, że akt notarialny nie jest aktem własności, ale stanowi podstawę do jego uzyskania. Oba te dokumenty nieruchomości pełnią odmienne, ale równie ważne role w procesie przenoszenia własności.

Akt własności potwierdza stan prawny nieruchomości, podczas gdy akt notarialny dokumentuje czynność prawną. Znajomość tych różnic pozwala na sprawne i bezpieczne przeprowadzanie transakcji na rynku nieruchomości. W razie wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą - notariuszem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.

Najczęstsze pytania

Nie, akt notarialny i akt własności to dwa różne dokumenty. Akt notarialny dokumentuje czynność prawną, np. sprzedaż nieruchomości, podczas gdy akt własności (wpis w księdze wieczystej) potwierdza, kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości. Akt notarialny jest podstawą do uzyskania aktu własności, ale sam w sobie nie jest dowodem własności.

Akt notarialny jest wymagany przy transakcjach nieruchomości, takich jak kupno, sprzedaż czy darowizna. Akt własności jest potrzebny, gdy chcesz udowodnić, że jesteś właścicielem nieruchomości, np. przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. W praktyce, przy sprzedaży nieruchomości potrzebujesz obu dokumentów.

Koszt aktu notarialnego zależy od wartości transakcji i obejmuje taksę notarialną oraz dodatkowe opłaty. Może to być kilka tysięcy złotych. Uzyskanie aktu własności (wpisu w księdze wieczystej) wiąże się z opłatą sądową, która jest znacznie niższa - obecnie to 200 zł za wpis własności do istniejącej księgi wieczystej.

Sporządzenie aktu notarialnego zwykle trwa kilka godzin, ale wymaga wcześniejszego przygotowania dokumentów. Uzyskanie aktu własności (wpisu w księdze wieczystej) może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od obciążenia sądu. Sam proces sporządzenia aktu notarialnego jest więc szybszy niż aktualizacja aktu własności.

Nie, nie możesz samodzielnie sporządzić ani aktu notarialnego, ani aktu własności. Akt notarialny musi być sporządzony przez notariusza, a akt własności (wpis w księdze wieczystej) jest dokonywany przez sąd na podstawie odpowiedniego wniosku. W obu przypadkach konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalistów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Aranżacja mieszkania: Porady i pomysły na wnętrza od ekspertów
 2. Remont stodoły: jak pozyskać dofinansowanie?
 3. Styl skandynawski w rustykalnym wydaniu - 11 pomysłów na aranżację
 4. Poznań za darmo - 11 bezpłatnych atrakcji, które Cię zaskoczą
 5. Ozdoby na okno: jesienne dekoracje, które zachwycą bez firan
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski

Jestem pasjonatem rynku nieruchomości i założycielem tego portalu, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Moja misja to pomóc ludziom w znalezieniu wymarzonego domu lub lokalu, który spełni ich potrzeby i oczekiwania. Regularnie publikuję artykuły na temat rynku mieszkaniowego, porady dotyczące zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz aktualne trendy branżowe. Moje bogate doświadczenie w branży pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi doradcze i edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem nieruchomości. Zapraszam do odkrywania świata rynku mieszkaniowego razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły